استخدام

مهندسی نوین راهکار همواره فرصت همکاری با نخبگان کشور در حوزه های فنی و ستادی را مغتنم شمرده و حضور ایشان را در کنار پرسنل متعهد و متخصص خود ارج می نهد.

علاقمندان می توانند رزومه و سوابق کاری کامل خود را جهت بررسی به نشانی jobs_at_asec-int_dot_com ارسال دارند.